HOSTING GIÁ RẺ

SALE LỚN 50%

HOSTING CHEAP 1

10.000

vnd/1 tháng

 • Dung lượng: 1.024 MB
 • Miễn phí: Chứng Chỉ SSL
 • Miền khác: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Backup: Không có

HOSTING CHEAP 2

20.000

vnd/1 tháng

 • Dung lượng: 2.048 MB
 • Miễn phí: Chứng Chỉ SSL
 • Miền khác: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Backup: Không có

HOSTING CHEAP 3

30.000

vnd/1 tháng

 • Dung lượng: 3.000 MB
 • Miễn phí: Chứng Chỉ SSL
 • Miền khác: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Backup: Không có

HOSTING CHEAP 4

40.000

vnd/1 tháng

 • Dung lượng: 4.000 MB
 • Miễn phí: Chứng Chỉ SSL
 • Miền khác: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Backup: Không có

HOSTING CHEAP 5

50.000

vnd/1 tháng

 • Dung lượng: 5.000 MB
 • Miễn phí: Chứng Chỉ SSL
 • Miền khác: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Backup: Không có

CLOUD VPS GIÁ RẺ

CS 1-1-20

70.000

vnd/1 tháng

 • CPU: 1 Core Xeon Gold 6133
 • RAM: 1 GB
 • DISK: 20 GB SSD
 • IP RIÊNG: 1 IP

 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux

CS 1-2-25

90.000

vnd/1 tháng

 • CPU: 1 Core Xeon Gold 6133
 • RAM: 2 GB
 • DISK: 25 GB SSD
 • IP RIÊNG: 1 IP

 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux

CS 2-4-30

150.000

vnd/1 tháng

 • CPU: 2 Core Xeon Gold 6133
 • RAM: 4 GB
 • DISK: 30 GB SSD
 • IP RIÊNG: 1 IP

 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux

CS 4-8-50

300.000

vnd/1 tháng

 • CPU: 4 Core Xeon Gold 6133
 • RAM: 8 GB
 • DISK: 50 GB SSD
 • IP RIÊNG: 1 IP

 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux

CS 8-16-70

580.000

vnd/1 tháng

 • CPU: 8 Core Xeon Gold 6133
 • RAM: 16 GB
 • DISK: 70 GB SSD
 • IP RIÊNG: 1 IP

 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux

CS 16-32-100

1.100.000

vnd/1 tháng

 • CPU: 16 Core Xeon Gold 6133
 • RAM: 32 GB
 • DISK: 100 GB SSD
 • IP RIÊNG: 1 IP

 • Băng thông: Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux

Bảo trì dịch vụ mua hosting

Nhóm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến dịch vụ: https://zalo.me/g/cbzsbc549

Hỗ trợ